custom clearance document handling and consultancy services

Deze AFDELING is er om uw bedrijf te helpen:

verminderen en minimaliseren van het bedrag aan douanerechten dat verschuldigd is bij vroegere of toekomstige operaties

• Zorg voor naleving van alle relevante wetten • assisteren bij geschillenbeslechting en minimaliseren van straffen waar schendingen hebben plaatsgevonden

 

Deze DIENSTEN omvatten:

• Douaneaudits die douanerapporten analyseren en mogelijkheden voor terugbetaling van rechten identificeren

• Tariefindelingsadvies

 

WAAROM WIJ HIER ZIJN

Alle mogelijke logistieke oplossingen voor uw specifieke goederen en vereisten, over de hele wereld. 

TOOLS &

RESOURCES

DOUANE

Mondiale VGL Netherlands biedt adviesdiensten en de verwerking van papieren documenten.